Penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk penangangan Covid-19.

2